De Zwolse Stadsproductie

Productiehuis

De Zwolse Stadsproductie is het productiehuis waar community-art voorstellingen en projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd o.l.v. initiatiefnemers en producenten Boudewijn Koops en Ilona Kevelham. Het opnieuw vertellen van (Zwolse) historische verhalen/ geschiedenis dient hierbij als basis en wordt verbonden aan maatschappelijke en actuele vraagstukken waardoor deze een nieuwe toekomst krijgt. De Zwolse Stadsproductie is nieuwsgierig, maakt eigenwijze voorstellingen en zoekt naar nieuwe vormen en samenwerkingen om een universeel verhaal persoonlijk te vertellen.

Missie

STA OPEN VOOR ELKAAR, WANT JE BOUWT JE LEVEN OP UIT ONTMOETINGEN’

De Zwolse Stadsproductie streeft naar een wereld waarin het mogelijk is onafhankelijk te zijn, zonder je betrokkenheid bij de mensen om je heen te verliezen, open voor hen te staan, ook al ken je ze (nog) niet. Deze thema’s zijn actueel omdat het individualistische tijdperk, na de crisis vraagt om verandering en herbezinning. Om je te verzamelen, elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken dat de kracht van de mensheid ligt in het feit dat mensen op elkaar lijken, in plaats van elkaar te verschillen.

ODE AAN NIEUWSGIERIGHEID

Pak de kans om de handen ineen te slaan. Sta open voor elkaar ook al ken je elkaar (nog) niet. Dan wordt het noodzakelijk te ontmoeten, te delen, elkaar te zien en gezien te worden. Kennis delen, samenwerken, meesters en gezellen bij elkaar brengen en kruis bestuiven. Zodat we, vanuit ieders individuele kracht bij kunnen dragen aan het maatschappelijk-, sociale- en culturele klimaat van Zwolle. (opnieuw)Luisteren naar behoeften, ambities en idealen. En vanuit gemeenschapszin / noaberschap te bouwen aan (meer) draagkracht, draagvlak en vertrouwen in Zwolle.

MEER DAN ALLEEN EEN VOORSTELLING

Ieder project is een ervaring waarbij je mensen ontmoet, uitgedaagd wordt om na te denken over samen toen en samen nu en de mogelijkheid krijgt dit met elkaar te delen. Kijk om je heen, leer elkaar kennen, maak een praatje. Leef op de plek waar je bent. Neem de tijd om de gemeenschap te leren kennen en te ontwikkelen. Zodat je, door echt te zien, een standpunt in kan nemen over de wereld waarin je leeft. Zodat je, door er echt te zijn, een bijdrage kunt leven aan die wereld. Vanuit jouw kracht en vanuit datgene waar jij in gelooft.

Noaberschap

Boudewijn Koops en Ilona Kevelham zijn geboren en getogen Twentenaren groeiden zij op met het vanzelfsprekende recht en de plicht om Noaber te zijn en met de behoefte aan Noaberschap. Een noaber is je ‘noaste’ en letterlijk ook: je buur. Je naaste dus. Iemand waar je wat voor doet, waar je iets voor over hebt, die je terzijde staat. De kernwaarden van het ‘oude’ Noaberschap en De Zwolse Stadsproductie zijn: gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen, talenteninzet vanuit een oprechte betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar je noaste.