Kunstwerk

DENK MEE OVER HET KUNSTWERK VAN DE WILDE DEERNE

Voor zover bekend is het Zwolse verhaal van Anna Maria het enige wolvenkind uit de Nederlandse geschiedenis. Zij staat symbool voor de wijze waarop wij als Zwolse samenleving zorg hebben gedragen voor mensen die het minder goed hebben getroffen en de zorg die wij ook in de huidige en toekomende tijd voor onze medemens dienen te hebben.

Kunstwerk

De gemeente Zwolle gaat een kunstwerk plaatsen voor de Wilde Deerne als symbool voor een verdraagzame stad waar iedereen open staat voor elkaar.

Locatie

De omgeving van de Peperbus, waar het verwilderde meisje Anna Maria Jennaert in 1717 werd opgevangen door een pleegmoeder, noemt de gemeente Zwolle als één van de mogelijke locaties waar het kunstwerk komt te staan.

DENK MEE

De gemeente stelt het zeer op prijs wanneer de bewoners van Zwolle willen meedenken over de totstandkoming van dit kunstwerk.


< 18 jaar e-mailadres van ouders / verzorger