Standbeeld

Voor zover bekend is het Zwolse verhaal van Anna Maria het enige wolvenkind uit de Nederlandse geschiedenis. Zij staat symbool voor de wijze waarop wij als Zwolse samenleving zorg hebben gedragen voor mensen die het minder goed hebben getroffen en de zorg die wij ook in de huidige en toekomende tijd voor onze medemens dienen te hebben.

Artist-in-residence

Het beeld wordt gemaakt door een ‘artist-in-residence’, een kunstenaar die ter plekke in Zwolle aan het beeld zal werken. De gemeente Zwolle schrijft hiervoor een open prijsvraag uit waaraan iedere professionele kunstenaar kan meedoen.

Locatie

De omgeving van de Peperbus, waar het verwilderde meisje Anna Maria Jennaert in 1717 werd opgevangen door een pleegmoeder, noemt de gemeente Zwolle als één van de mogelijke locaties waar het kunstwerk komt te staan.